basket 0 items @ £0
View Basket

Kirjat: Etiopian maatalouden muutos on kesken | Books: The change in Ethiopian agriculture is pending

Cover of  by Christin ter Braak-Forstinger

Astetta vastuullisempi sijoittaja rahoittaa tietoisesti tulevaisuutta, jonka hän haluaa itselleen ja lapsilleen. Hän toimii luonnon kantokyvyn rajoissa ja vastaa sijoitustensa seurauksista. Samalla hän muokkaa nykyistä oman edun tavoitteluun perustuvaa talousjärjestelmää ympäristökestävämmäksi.

Etenkin vuosina 1982–2000 syntyneet milleniaalit ovat kiinnostuneet vaikuttavuussijoittamisesta. Heille sijoittaminen on myös keino ilmentää arvomaailmaansa, toteaa Christin ter Braak-Forstinger toimittamassaan kirjassa Conscious Investing.

A more responsible investor fundamentally finances the future he wants for himself and his children. He works within the limits of natural carrying capacity and is responsible for the consequences of his investments. At the same time, he modifies the current economic system based on his own interest-seeking environment to be more environmentally sustainable.

Especially the millennia born in 1982-2000 are interested in investing effectively. Placing them is also a way of embodying their values, says Conscious Investing in Christin ter Braak-Forstinger.Enter your email address to receive your free ebook

By requesting this free eBook, you agree to let us email you
about future Harriman House offers. We will not sell your details
to a third party and you can un-subscribe at any time.
A valid email address is required to receive your download link.